<img alt="" src="https://secure.said3page.com/223626.png" style="display:none;">

Rädda världen. En byggnad i taget.

Gör dina HVAC, och energisystem AI-optimerade och självdiagnostiserande. Sänk energiförbrukningen och driftskostnaderna helt automatiskt
Kontakta oss

I samarbete med några av världens ledande fastighetsägare

8 miljoner kvadratmeter i 10 länder

Logos
AI hjälper byggnader att fungera optimalt

Alla byggnader kan bli framtidens byggnader. Idag

Börja dina fastigheters resa mot att bli CO2 neutrala. Sänk energikostnaderna, möjliggör proaktivt fastighetsunderhåll, undvik kostsamma renoveringar och garantera optimala inomhusförhållanden med hjälp av verifierade AI-lösningar

Optimize (swedish)
Diagnostics (swedish)

Vill du veta mer om Nuuka Diagnostics eller AI Optimize?

Läs mer

Fördelar med Nuuka

Fastighetssystem som automatiskt kontrolleras i realtid sparar vår planets resurser. Optimerat inomhusklimat ger nöjda hyresgäster. Friska byggnader ger bättre avkastning på investeringar. Automatiserad diagnostik leder till bättre fastighetsdrift. Fastigheternas framtid ligger i mjukvaran.

Icon 1 sv

Reducerade kostader

Optimera HVAC med AI och sänk kostnaderna utan mänsklig inblandning. Upptäck fel i systemen med diagnostik innan de blir till kostsamma problem. Analysera fastigheterna med personliga instrumentpaneler för att identifiera sätt att spara energi.

Icon 2 sv

Optimalt inomhus klimat

Erbjud ett jämt, behagligt och säkert inomhusklimat för era hyresgäster. Med färre sjukskrivningar, bättre produktivitet och högre kundnöjdhet som följd.

Icon 1 sv

Minskad CO2

Nå era ESG mål, minska utsläppen automatiskt och börja resan mot att bli koldioxidneutrala utan stora investeringar. Attrahera hyresgäster som söker hållbara lösningar samtidigt som ni ökar era fastigheters-, och ert varumärkes värde - och bidra till att rädda världen.

Icon 3 sv

Minskat manuellt
arbete

Låt AI och Diagnostics sköta övervakning, drift och optimering av fastigheterna. Frigör ert teams tid till mer kvalificerade uppgifter. Förläng livslängden på era system, reducera er drifts-OPEX samt öka er portföljs NOI.

.


Senaste nytt

Alla nyheter
Prenumerera

Vad händer när efterfrågan på gröna fastigheter ökar mer än utbudet, och hur snabbt lönar det sig att investera i AI för sina fastigheters drift?

I senaste avsnittet av Raise från RealPlay intervjuas Susanne Hedblom från Nuuka och Gustaf Lilliehöök från NREP om fastighetsbraschens behov av lösningar för att möta kravet på minskad miljöpåverkan och uppgradering av befintliga fastigheter.

Se hela avsnittet här.