<img alt="" src="https://secure.said3page.com/223626.png" style="display:none;">

Rädda världen. En byggnad i taget.

Gör dina HVAC, och energisystem AI-optimerade och självdiagnostiserande. Sänk energiförbrukningen och driftskostnaderna helt automatiskt
Kontakta oss

I samarbete med några av världens ledande fastighetsägare

8 miljoner kvadratmeter i 10 länder

Logowall 2
AI hjälper byggnader att bli bättre

Alla byggnader kan bli framtidens byggnader. Idag

Börja dina fastigheters resa mot att bli CO2 neutrala. Sänk energikostnaderna, möjliggör proaktivt fastighetsunderhåll, undvik kostsamma renoveringar och garantera optimala inomhusförhållanden med hjälp av verifierade AI-lösningar

Optimize (sv 2)
Diagnostics (sv 2)

Vill du veta mer om Nuuka Diagnostics eller AI Optimize?

Läs mer

Fördelar med Nuuka

Fastighetssystem som automatiskt kontrolleras i realtid sparar vår planets resurser. Optimerat inomhusklimat ger nöjda hyresgäster. Friska byggnader ger bättre avkastning på investeringar. Automatiserad diagnostik leder till bättre fastighetsdrift. Fastigheternas framtid ligger i mjukvaran.

Icon 1 sv

Reducerade kostader

Optimera dina fastigheters KPI:er för budget, energi, inomhusklimat och HVAC. Reducera dina driftskostnader och öka ditt fastighetsvärde.

Icon 2 sv

Optimalt inomhus klimat

Erbjud ett jämt, behagligt och säkert inomhusklimat för era hyresgäster. Med färre sjukskrivningar, bättre produktivitet och högre kundnöjdhet som följd.

Icon 1 sv

Minskad CO2

Erbjud Net-zero byggnader till dagens krävande kunder och motverka klimatförändringarna. Öka era fastigheters-, och ert varumärkes värde - och bidra till att rädda världen.

Icon 3 sv

Minskat manuellt
arbete

Låt AI och Diagnostics sköta övervakning, drift och optimering av fastigheterna. Samt öka er portföljs ROI.


Senaste nytt

Alla nyheter
Prenumerera

Vad händer när efterfrågan på gröna fastigheter ökar mer än utbudet, och hur snabbt lönar det sig att investera i AI för sina fastigheters drift?

I senaste avsnittet av Raise från RealPlay intervjuas Susanne Hedblom från Nuuka och Gustaf Lilliehöök från NREP om fastighetsbraschens behov av lösningar för att möta kravet på minskad miljöpåverkan och uppgradering av befintliga fastigheter.

Se hela avsnittet här.