Vi diagnostiserar och optimerar byggnaders HVAC och energisystem för att möjliggöra framtidens fastigheter. Idag.

AI baserade mjukvarulösningar för ökad energibesparing, bättre inomhusförhållanden, problemfritt underhåll och noll klagomål. 

Få en personlig konsultation

VÅRA LÖSNINGAR

Nuuka Optimise - 2

NUUKA OPTIMIZE
AI-optimerade HVAC och energiprocesser dygnet runt.

Skapa bästa inomhusförhållanden med minsta möjliga energiförbrukning.

Förutse och anpassa för förändringar och spara från 15% upp till 50% energikostnader.

Reducera utsläpp och skapa Net-zero  byggnader.


Vill du veta mer om Nuuka Optimize?

Tala med en expert

NUUKA DIAGNOSTICS
Automatisk felsökning och diagnostisering.

Diagnostisera din portfölj 24/7.

Upptäck fel innan de blir störande för era kunder.

Reducera onödiga platsbesök och tiden för att åtgärda problem.


Vill du veta mer om Nuuka Diagnostics?

Tala med en expert
Nuuka_Diagnostics

Ladda ner vårt senaste case

Läs mer om nyttan med Nuuka Diagnostics och Optimize.

Ladda ner

Nuuka_Analytics

NUUKA ANALYTICS
Operativa analyser för hela fastighetsportföljer.

Få en helhetsbild av energiförbrukning, inomhusklimat, hållbarhet och andra viktiga KPI:er.

Skapa dina egna personligt anpassade instrumentpaneler för bästa portföljöverblick.

Skapa trendanalyser över energiförbrukning och inomhusklimat. Från portföljnivå ner till enskilda system.

Använd olika filter och funktioner för att snabbt och enkelt identifiera avvikelser eller jämföra prestanda mellan byggnader och hela portföljer.

Följ data för att identifiera fel eller möjligheter till förbättringar.
 

Vill du veta mer om Nuuka Optimize?

Tala med en expert

NUUKA CONNECT
Kopplar dina fastigheter till molnet.

Få ett enda gränssnitt för att komma åt all fastighetsdata från hela portföljen.

Samla in och validerar all inkommande data.
 
Bli hårdvaruoberoende och få tillgång till över 100 färdiga integrationer till alla ledande system och sensorer.

Få automatiska KPI beräkningar för att skapa information av din rådata.


Vill du veta mer om Nuuka Optimize?

Tala med en expert
Nuuka_Connect

Vill du veta mer om våra lösningar?

Kontakta vårt team för att lära dig hur du skulle kunna komma igång med att skapa affärsvärde av dina byggnaders data med oss på Nuuka .

Kontakta oss